Initiatives of Change

Fredscirkelerfaringer


Vi har haft to fredscirkelforløb i Danmark. Efteråret 2009 på Amager, og i 2010 i Ølstykke. Begge cirkler har dannet grobund for netværk, som nu er involveret i at skabe dialog og fredsinitiativer på tværs af skillelinjer omkring os. Og vi starter i det lokale miljø.


Her følger nogle indsigter fra cirklens forløb i Ølstykke, hvor 5 kontinenter og en bred vifte af religiøs og kulturel baggrund var repræsenteret:


Hvad er fred
Gruppen udvælger billeder og definerer fred i fællesskab:

Glad leg blandt børn som voksne

Blomster giver en oplevelse af fred

Jesus siger: ”Fred giver jeg jer, ikke verdens fred…”

Om morgenen, når lyset når mig, bliver guds nærvær levende for mig… Enhver skabning er kendt af Gud

En far og søn i harmoni med hinanden går ud i dagen sammen, der er det dybe ønske i mig at se mine børn trygge og fulde af selvtillid–

Naturens storhed, de mægtige bjerges ophøjede ro og stilhed, ligesom jeg husker atmosfæren i dalen og landsbyen, hvor min mor lever…

Himmelen om natten med de lysende stjerner er så fredfyldt

Lyden af et vandfald som blidt løber over sten og klipper

Broen, som er billede på muligheden for at forskellige mennesker, som til og med kan være i konflikt tager besværet med at finde sammen er et tegn på vejen der fører til fred.

Barnet trygt ved mors bryst er billede på den helbredelse, der er at finde i dybet af vore hjerter, hvor vi forbinder os åndeligt med det guddommelige lys, med Gud. Og hvor vi vokser i indre fred.


Hvad vi lærte

Bede og lytte til mit indre, lære at kende mine følelser og dybeste, sande tanker

Kunne tilgive. Ikke for at forandre den anden, men for selv af kunne blive fri til at leve ud kærlighed og fred. For at kunne fortsætte mit liv på en god måde.

Lytte til mennesker, så givende for begge parter!

Være helt tilstede i nuet

Være tålmodig, modig, stå ved mine holdninger udadtil

At dele min personlige historie og gennem det finde lægedom i forhold til mine dybeste relationer, til min mor, mand, datter…

At min historie kan være nøglen til at bringe denne lægedomsproces til mit medmenneske.


Hvad ligger foran os?

Jeg er kaldet til at leve ud kærlighed og fred

At møde lokalsamfundets behov, at teenagere finder alternativ til bander og kriminalitet, at flygtninge får mulighed til at leve og finde deres plads på lige fod med os andre i lokalsamfundet

Skabe tillid og venskaber over barrierer af forskellig kultur og religion

Drømmer om at starte fredcirkler i det land, jeg selv kommer fra.