Initiatives of Change

Fredscirklen er for enhver kvinde, der:

• ønsker at undersøge muligheder for en fredelig vej fremad

• er villig til at begynde med sig selv

• er parat til at dele sin historie

• er parat til at lytte til andre kvinder i cirklen med respekt og bidrage til en tillidsfuld atmosfære

• vil forpligte sig til at komme til de aftalte sammenkomster.


Altså er bindende tilmelding nødvendig!

Fred er ikke uden omkostninger. Men kravene til at deltage i en fredscirkel er ikke urimelige

Hvis du vil deltage i en fredscirkel