Initiatives of Change
Hvad er en Fredscirkel?


Fredscirklen er en mindre gruppe af kvinder med forskellig alder, tro og kulturel baggrund, som mødes i en periode, enten over 6- 10 hverdags-aftener eller over et antal lørdage, for at finde ud af, hvad fred betyder for dem, og hvordan de selv kan være med til at skabe fred.


Fredscirklen er et rum, hvor kvinder deler deres livshistorier, viden og erfaringer i en atmosfære af tillid og respekt.


Fredscirklen et struktureret forløb, hvor man i fællesskab undersøger:

• Kvinder i hjertet af fredsskabelse

• Hvad skal der til for at skabe en fredskultur?

• Kan alle være med til at skabe fred?

• Personlige udfordringer og omkostninger ved at skabe fred

• Den rolle personlig forandring spiller for freden

• Kunsten at lytte til vores indre og til andre.

Hvorfor være med i en Fredscirkel?


Anna Abdallah Msekwa fra Tanzania har været ambassadør til de nordiske lande, leder af kvindebevægelsen og minister i fire forskellige ministerier i sit land. Hun startede Creators of Peace i 1991. Siden er der kommet fredscirkler overalt i verden.


Filosofien er, at vi selv kan være med til at skabe fred i den del af verden, hvor vi er. I vores hjerter, i vores hjem, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Alle steder hvor vi færdes og mødes.


Fredscirklernes formål er:

• at inspirere kvinder til at se vores rolle som fredsskabere på alle niveauer i samfundet

• at udbrede den dynamik, der kommer af at starte med sig selv

• at komme vold og desperation i forkøbet ved at tage fat på konflikternes rod, i os og omkring os

• at opmuntre folk, der allerede arbejder på at skabe fred, og bringe dem sammen

• at højne bevidstheden om den centrale placering, som værdier, etik og tro har i at skabe effektiv social forandring

• at bygge retfærdige, omsorgsfulde og inkluderende lokalsamfund for alle.


Hvad kræver det af dig?


Erfaringer fra en fredscirkel i Danmark

Creators of Peace er et internationalt netværk af kvinder, som er engagerede i at opdage deres eget potentiale som fredsskabere.


Et centralt element i Creators of Peace er Fredscirklen.

Fredscirkler

Interesseret i at skabe en lokal fredscirkel?


Kontakt

Birte (Ølstykke) eller

Eva (København S)    

Anna Abdallah

Udsnit af fredscirklen i Ølstykke 2010

Links

Hent folder (PDF, engelsk)

Læs mere (engelsk)